O kancelarii
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko
Kancelaria Komornicza nr IV w Śremie
(poprzednio Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Śremie Ryszard Bartkowiak)

ul. Franciszkańska 12
63-100 Śrem

NIP: 785-154-86-64 REGON: 365782280

Telefon: (61) 28 30 794

Kod kancelarii w EPU 1400

UWAGA! W DNIU 18-01-2022R. OTRZYMALIŚMY LICZNE INFORMACJĘ O PRÓBIE OSZUSTWA POPRZEZ PODSZYWANIE SIĘ POD KANCELARIE KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SR W ŚREMIE PAWEŁ WOŚKO I ROZSYŁANIE FAŁSZYWYCH WIADOMOŚCI MAILOWYCH.
PROSIMY NIE OTWIERAĆ ZAŁĄCZNIKÓW.

UWAGA! OD 17-09-2018R. FAX NIECZYNNY


Adres e-mail: srem@komornik.pl

Kancelaria czynna jest w poniedziałki w godzinach od 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30.

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 10:00 - 14:00.

W celu zapewnienia skuteczności i szybkości postępowania egzekucyjnego Kancelaria korzysta z wdrożonych elektronicznych systemów:
* Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zapytanie o dane płatnika składek
* OGNIVO - zapytanie o rachunki bankowe dłużnika
* Ksiąg Wieczystych - zapytanie o nieruchomości należące do dłużnika na terenie całego kraju. * CEPIK - zapytanie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Kancelaria obsługuje również wnioski egzekucyjne kierowane za pośrednictwem e-sądu.


Wpłat należy dokonywać w kancelarii w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy w

PKO BP S.A. 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220

(numer konta pozostaje bez zmian)

ze wskazaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska (firmy) wpłacającego oraz numeru sprawy.


Lokalizacja w Śremie