Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
04.12.2018r.
godz: 14:30
druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Pecna, ul. Leśna 4, gm. 62-050 Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1M/00019842/1. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 679 o pow. 0,0700 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, z przyziemiem o funkcji gospodarczej o pow. użytkowej 161,05 m2 + 86,81 m2 (garaż, pom. gospodarcze w przyziemiu, kotłownia) oraz budynkiem gospodarczym o PZ=15 m2. Budynek wykonany w technologii murowanej. Instalacje: wodna (z własnego ujęcia - hydrofor), kanalizacyjna (do kolektora sanitarnego), elektryczna, c.o. i c.w.u. (z lokalnej kotłowni opalanej paliwami stałymi z kaloryferami aluminiowymi, żeberkowymi), c.w.u. także z podgrzewacza elektrycznego (bojler), w jednym z pokoi - kominek.. Nieruchomość nie jest objęta zapisami aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej E3-M2 - teren zabudowy mieszkaniowej.

280 000,00zł 186 666,67zł 28 000,00zł
19.12.2018r.
godz: 11:00
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Sowiniec 7/2,gmina 62-050 Mosina, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1M/00031839/7. Lokal mieszkalny nr 2, zlokalizowany na parterze budynku o łącznej powierzchni użytkowej 78,5m2. Na program funkcjonalny lokalu składają się: 4 pokoje (w tym 2 w układzie przejściowym), kuchnia, łazienka, toaleta i korytarz. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 983/6962 części. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna, c.o. i c.w.u.-zasilana z lokalnej kotłowni opalanej gazem ziemnym, zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu mieszkalnego jest komórka gospodarcza nr 1 w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego o pow. użyt. 19,8m2 oraz segment nr 2 w murowanym budynku gospodarczym o pow. użyt. 17,4 m2. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze opisanym symbolem D1_M-teren zabudowy mieszkaniowej.

104 000,00zł 78 000,00zł 10 400,00zł