Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
05.05.2020r. godz.: 09:15 pierwsza licytacja nieruchomości położonej: w miejscowości Pecna, ul. Leśna 4, gm. 62-050 Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00019842/1. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 679 o pow. 0,0700 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, z przyziemiem o funkcji gospodarczej o pow. użytkowej 161,05 m2 + 86,81 m2 (garaż, pom. gospodarcze w przyziemiu, kotłownia) oraz budynkiem gospodarczym o PZ=15 m2. Budynek wykonany w technologii murowanej. Instalacje: wodna (z własnego ujęcia - hydrofor), kanalizacyjna (do kolektora sanitarnego), elektryczna, c.o. i c.w.u. (z lokalnej kotłowni opalanej paliwami stałymi z kaloryferami aluminiowymi, żeberkowymi), c.w.u. także z podgrzewacza elektrycznego (bojler), w jednym z pokoi - kominek. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem E3-M2 - teren zabudowy mieszkaniowej

265 400,00zł 199 050,00zł 26 540,00zł