Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
24.07.2019r. godz.: 10:00 pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 63-100 Śrem, ul. Okulickiego 8/60, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,0m2, położony na IV piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, antenowa, teletechniczna, domofonowa, c.o. i c.w.u. - z lokalnej sieci ciepłowniczej. Dla nieruchomości gruntowej, na której wzniesiono budynek mieszkalny, w którym znajduje się w/w lokal prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga nr KWPO1M/00036641/7. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego budynek mieszkalny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem D3_M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się istnienie usług w parterach budynków mieszkalnych oraz jako samodzielne budynku jedno-lub dwukondygnacyjne.

117 300,00zł 87 975,00zł 11 730,00zł