Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
03-09-2019r. godz: 13:00 pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 62-050 Mosina, ul. Świerkowa 17, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00023944/7. Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 504 o pow. 0,0910ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkami o funkcji gospodarczej i magazynowo-warsztatowej. Budynek mieszkalny piętrowy, wolnostojący, z dobudowanym budynkiem garażowym, podpiwniczony o pow. użytkowej 136,4 m2 oraz 25,9 m2 pow. garażu i pow. gospodarcza-kotłownia. Budynek gospodarczy (zaadoptowany na cele mieszkalne) jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony na tyłach budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 30,9 m2 oraz 6,3 m2 pom. gospodarcze w podpiwniczeniu. Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, przylegający ścianą do budynku o funkcji magazynowo-warsztatowej o pow. użytkowej 24,9 m2. Budynek o funkcji magazynowo-warsztatowej jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 162,5 m2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze opisanym symbolem A6_M-teren zabudowy mieszkaniowej.

467 400,00zł 350 550,00zł 46 740,00zł