Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
17-08-2022r.
godz.: 10:30
pierwsza licytacja udziału 4/6 niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonej: 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 17/15, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej. Lokal mieszkalny o pow. użyt. 45,5 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, toalety i przedpokoju. Lokal położony na II piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Dla nieruchomość gruntowej, na której wzniesiono budynek mieszkalny Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KW PO1M/00038693/0. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem budynek mieszkalny, wielorodzinny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem D3_M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

120 200,00zł 90 150,00zł 12 020,00zł