Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
07.05.2019r. godz: 13:30 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 63-100 Śrem, Okulickiego 8/58, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00044671/5. Lokal mieszkalny o pow. 28,4 m2 położony na IV piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal składa się z 2 pokoi (w układzie przejściowym), kuchni, łazienki i przedpokoju. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu wynoszący 2840/1754917 części. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem budynek mieszkalny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem D3_M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się istnienie usług w parterach budynków mieszkalnych oraz jako samodzielne budynku jedno- lub dwukondygnacyjne.

88 800,00zł 66 600,00zł 8 880,00zł