Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
11.12.2019r.
godz. 09:15
druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: przy ul. Poznańska 20/4B, 63-100 Śrem, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00044099/1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 77,64m2, położony na I piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal składa się z 3 pokoi (w tym 2 w układzie przejściowym), kuchnia, korytarz oraz łazienka z wc. Pokoje są oddzielone od części lokalu, w której znajdują się łazienka z wc, korytarz i kuchnia korytarzem, stanowiącym dostęp tekże do znajdującego się w sąsiedztwie lokalu mieszkalnego nr 4A (korytarz wspólny dla lokali 4A i 4B). Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 7764/204976 części. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem budynek mieszkalny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem A1_M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

180 300,00zł 120 200,00zł 18 030,00zł
13.12.2019r.
godz. 11:00
druga licytacja udziału 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Zaborowo 52A, gm. 63-130 Książ Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00049031/2. Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 198/1 o pow. 0,0461 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 43,6 m2. Budynek mieszkalny parterowy z niemieszkalnym poddaszem, wzniesiony w zabudowie wolnostojącej. Przy wschodniej ścianie budynku wzniesiono niewielką komórkę gospodarczą o pow. ok. 7 m2. Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, która stanowi m. i. działka nr 141/5. Dojazd do nieruchomości od drogi gminnej odbywa się poprzez działkę nr 5001/7 (będącą własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGL Lasy Państwowe) lub poprzez działkę nr 198/3 (będącą własnością osoby fizycznej). Dostęp przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej wymaga prawnego uregulowania. Zgodnie ze Strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem M2- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i siedliskowej z usługami nieuciążliwymi, z dopuszczeniem działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym oraz częściowo w obszarze opisanym jako kompleksy leśne.

48 850,00zł 32 566,67zł 4 885,00zł
13.12.2019r.
godz. 11:30
druga licytacja udziału 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 63-100 Śrem, ul. Poznańska 20/7, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00041351/5. Lokal mieszkalny nr 7 zlokalizowany na II piętrze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 111,32 m2. Na program funkcjonalny lokalu składają się: 3 pokoje, kuchnia, korytarz, wiatrołap, garderoba oraz łazienka. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego budynek mieszkalny, wielorodzinny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem A1_M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

144 000,00zł 96 000,00zł 14 400,00zł
20.12.2019r.
godz. 13:30
druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: w miejscowości Chwałkowo Kościelne 3/6, gm. 63-130 Książ Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00036633/8. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 75,71m2, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i wiatrołapu, zlokalizowane na parterze oraz przedsionek i otwarta przestrzeń mieszkalna zlokalizowana na poddaszu. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego jest komórka gospodarcza, zlokalizowana w budynku gospodarczym o pow. 12,3m2. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 617/18346 części. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego budynek mieszkalny, w którym znajduje sie lokal, położony jest na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej, z usługami nieuciążliwymi, z dopuszczeniem działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym.

94 200,00zł 62 800,00zł 9 420,00zł