Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
08-05-2024r.
godz.: 09:00
pierwsza licytacja udziału 3/20 części nieruchomości położonej w miejscowości Dalewo 55, gm. 63-100 Śrem, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00015067/6. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 358/5 o pow. 0,1261ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi oraz działki gruntu nr 358/3 o pow. 0,7325ha, stanowiąca w większości obszaru nieużytki. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy, bez podpiwniczenia, z nieużytkowym poddaszem o pow. użytkowej 92,5m2. Zabudowę gospodarczą stanowi zespół trzech budynków o funkcji gospodarczo-inwentarskiej, w zabudowie zwartej, parterowej, bez podpiwniczenia o pow. zabudowy ≈ 134,0m2. Zgodnie z zaspisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w obszarze opisanym jak: teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejsskiej w obrębie zwartej jednostki osadniczej (symbol R2_R)-działka nr 358/5, tereny łąk i pastwisk (symbol LP)-działka nr 358/3.

27 960,00zł 20 970,00zł 2 796,00zł
08-05-2024r.
godz.: 10:00
pierwsza licytacja nieruchomości położonej: ul. Śremska 37, Mórka, gm. Śrem 63-100, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00016650/7. Nieruchomość gruntowa stanowi działka nr 418/2 o pow. 0,1317ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej. Budynek parterowy, podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem o pow. użytkowej 169,7m2 (pow. mieszkalna) oraz 82,2m2 (pow. gospodarcza, garażowa i kotłownia w podpiwniczeniu). Układ funkcjonalny budynku obejmuje: podpiwniczenie: kotłownia, garaż, komunikacja, toaleta, pom. gospodarcze - łącznie 82,2m2, parter: komunikacja, kuchnia z jadalnią, łazienka, pralnia, garderoba, kl. schodowa, 2 pokoje-- łącznie 86,9m2, piętro: korytarz, łazienka (do wyk.)garderoba, 4 pokoje (w tym 2 do wyk.) - łącznie 82,8m2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana w obszarze oznaczonym symbolem LP-tj. teren łąk i pastwisk.

480 000,00zł 360 000,00zł 48 000,00zł
08-05-2024r.
godz.: 11:00
pierwsza licytacja udziału 1/2 części lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Szołdry 18/3, gm. 63-112 Brodnica, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00033040/3. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,8m2 zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego. Lokal składa się z 2 pokoi (w układzie przejściowym), kuchni oraz łazienki. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 4450/40240 części. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem usług.

49 850,00zł 37 387,50zł 4 985,00zł