Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
29-12-2021r.
godz. 12:00
druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Krosno, ul. Główna 46, gm. Mosina 62-050, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00021822/2. Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 121/7 o pow. 0,1647ha, zabudowana zespołem budynków o funkcji usługowo-produkcyjno-magazynowo-mieszkalnej. Budynki bez podpiwniczenia, parterowe, z użytkowym w większości powierzchni poddaszem. Pow. użytkowa zabudowy (łączna) 552,8 m2, w tym: pow. usługowa z zapleczem 142,9 m2, pow. produkcyjna z zapleczem socjalno-magazynowym i biurowym 114,8 m2, pow. magazynowa 82,9 m2, pow. mieszkalna 207,9 m2, pow. techniczna (kotłownia) 4,3 m2. Na parterze zabudowy znajduje się: sala bankietowa z zapleczem (bar), przedsionek, toalety, toaleta dla niepełnosprawnych, korytarz, zmywalnia, korytarz, kotłownia, pm. biurowe z zapleczem, pom. produkcyjne, 2 magazynki, pom. produkcyjne, chłodnia, pom. socjalne, toaleta, magazyn - łącznie 278,1 m2. Poddasze: korytarz, strych, pokój, kuchnia, łazienka, toaleta, korytarz, 2 pokoje - łącznie 274,7 m2. Budynek gospodarczy parterowy z magazynowym poddaszem o pow. 71,1 m2. Zgodnie z zapisami obowiązującego dla obszaru Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest zlokalizowana w obszarze opisanym jako teren zabudowy usługowej (symbol 4U).1 073 400,00zł
+ VAT 23%
246 882,00zł
łącznie
1 320 282,00zł
715 600,00zł
+ VAT 23%
164 588,00zł
łącznie
880 188,00zł
107 340,00zł
+ VAT 23%
24 688,20zł
łącznie
132 028,20zł
29-12-2021r.
godz. 13:30
druga licytacja nieruchomości położonej: 62-050 Mosina, ul. Cisowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00028234/2. Nieruchomość gruntowa, którą stanowią działki gruntu nr 2730/1 i 2730/2 o łącznej powierzchni 0,3110ha. Działka 2730/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z mieszkalną kondygnacją przyziemia, podpiwniczonym, wzniesionym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 183,4m2 + 19,5m2 (pow. garażu) oraz 70,0m2 (pow. gospodarcza w podpiwniczeniu i pow. kotłowni) oraz wzniesionym w głębi parceli budynkiem warsztatowym o pow. 248,2m2. Działka 2730/2 nie zabudowana i w całości swego obszaru porośnięta trawą, z nasadzeniami roślinności ozdobnej. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze opisanym symbolem A3_M1-teren zabudowy mieszkaniowej.840 600,00zł 560 400,00zł 84 060,00zł