Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
03.04.2019r. godz: 13:00 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: przy ul. Poznańska 20/4B, 63-100 Śrem, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00044099/1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 77,64m2, położony na I piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal składa się z 3 pokoi (w tym 2 w układzie przejściowym), kuchnia, korytarz oraz łazienka z wc. Pokoje są oddzielone od części lokalu, w której znajdują się łazienka z wc, korytarz i kuchnia korytarzem, stanowiącym dostęp także do znajdującego się w sąsiedztwie lokalu mieszkalnego nr 4A (korytarz wspólny dla lokali 4A i 4B). Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 7764/204976 części. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem budynek mieszkalny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem A1_M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

180 300,00zł 135 225,00zł 18 030,00zł
10.04.2019r. godz: 10:00 pierwsza licytacja nieruchomości położonej: ul. Śremska 16, 62-050 Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00028870/2. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, którą stanowi działka gruntu nr 1900/2 o pow. 0,0631ha. Nieruchomość o płaskim ukształtowaniu terenu i foremnym, prostokątnym kształcie, krótszym z boków położona równolegle do ul. Śremskiej, jednak bez bezpośredniego dostępu do ulicy. Nieruchomość położona jest w rejonie miasta, w którym jest możliwy dostęp do sieci uzbrojenia technicznego: energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej-biegnącej w ciągu ul. Śremskiej. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze opisanym symbolem A1_M3 - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami.

101 000,00zł 75 750,00zł 10 100,00zł
10.04.2019r. godz: 11:30 pierwsza licytacja nieruchomości położonej: ul. Spółdzielcza 7, Zbrudzewo, gm. 63-100 Śrem, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00025282/2. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 433 o pow. 0,0336ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej oraz niewielkim budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny bez podpiwniczenia, parterowy, z mieszkalnym poddaszem o pow. użytkowej 79,81m2. Budynek gospodarczy bez podpiwniczenia, jedno kondygnacyjny o pow. użytkowej 17,12m2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem G_M2-tereny zabudowy mieszkaniowej.

88 800,00zł 66 600,00zł 8 880,00zł
12.04.2019r. godz: 09:00 pierwsza licytacja nieruchomości położonej: w miejscowości Bodzyniewo 47, gm. 63-100 Śrem, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00040973/4. Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 67/5 o pow. 0,1401ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny parterowy z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 78,23m2+10,47m2 (pom. kotłowni w podpiwniczeniu). Instalacje: wodna (z sieci gminnej), kanalizacyjna (do kolektora sanitarnego), elektryczna, c.o. i c.w.u.-z lokalnej kotłowni opalanej paliwami stałymi, c.w.u.-także z bojlera elektrycznego, teletechniczna (przyłącze), grzejniki-żeliwne, żeberkowe, nieruchomość ma także dostęp do sieci gazowej, biegnącej w ciągu drogi dojazdowej. Budynek gospodarczy parterowy, z magazynowym poddaszem, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 79,37m2+17,74m2 (podpiwniczenie). Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śrem przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem O2_R-tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej w obrębie zwartej jednostki osadniczej.

213 000,00zł 159 750,00zł 21 300,00zł
12.04.2019r. godz: 09:30 druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Krosno, ul. Główna 46, gm. Mosina 62-050, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00021822/2. Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 121/7 o pow. 0,1647ha,zabudowana zespołem budynków o funkcji usługowo-produkcyjno-magazynowo-mieszkalnej. Budynki bez podpiwniczenia, parterowe, z użytkowym w większości powierzchni poddaszem. Pow. użytkowa zabudowy (łączna) 552,8 m2, w tym: pow. usługowa z zapleczem 142,9 m2, pow. produkcyjna z zapleczem socjalno-magazynowym i biurowym 114,8 m2, pow. magazynowa 82,9 m2, pow. mieszkalna 207,9 m2, pow. techniczna (kotłownia) 4,3 m2. Na parterze zabudowy znajduje się: sala bankietowa z zapleczem (bar), przedsionek, toalety, toaleta dla niepełnosprawnych, korytarz, zmywalnia, korytarz, kotłownia, pom. biurowe z zapleczem, pom. produkcyjne, 2 magazynki, pom. produkcyjne, chłodnia, pom. socjalne, toaleta, magazyn - łącznie 278,1 m2. Poddasze: korytarz, strych, pokój, kuchnia, łazienka, toaleta, korytarz, 2 pokoje - łącznie 274,7 m2. Budynek gospodarczy parterowy z magazynowym poddaszem o pow. 71,1 m2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem E2 _R - tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, w obrębie zwartej jednostki osadniczej. Dopuszcza się lokalizowanie: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, obiektów produkcji rolniczej, obiektów związanych w prowadzeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej i usług, drobnego handlu oraz drobnego rzemiosła.

1 171 000,00zł
+ VAT 23%
269 330,00zł
ŁĄCZNIE
1 440 330,00zł
780 666,67zł
+ VAT 23%
179 553,33zł
ŁĄCZNIE
960 220,00zł
117 100,00zł
+ VAT 23%
26 933,00zł
ŁĄCZNIE
144 033,00zł