Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
15.02.2019r.
godz: 09:00
druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Krosno, ul. Zielona 5, gm. Mosina 62-050, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1M/00019140/0. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 248/8 o pow. 1440 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem o funkcji gospodarczej. Budynek mieszkalny o jednej kondygnacji nadziemnej, podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym o pow. użytkowej 150,37m2+61,06 m2 (pow.kotłowni,pom gospodarczych w podpiwniczeniu). Budynek o funkcji gospodarczej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, częściowo rozebrany o pow. całkowitej 79,94m2. Kształt działki regularny, zbliżony do litery L. Przyległa ulica uzbrojona w sieci: elektroenergetyczną, wodną i telefoniczną. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze opisanym symbolem E1_G - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Na obszarze dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych związanych z działalnością gospodarczą i usługami.

415 700,00zł 277 133,33zł 41 570,00zł
15.02.2019r.
godz: 09:30
druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonego w Śremie przy ulicy Przemysłowej, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Śremie prowadzi księgę wieczystą KW PO1M/00016213/2 oraz nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Warsztatowej 8 i Rzemieślniczej, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Śremie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00016104/5. Nieruchomość KW PO1M/00016213/2 składa się z działki 2774/1 o pow. 219 m2 w wieczystym użytkowaniu do dnia 13.11.2088 r. Nieruchomość KW PO1M/00016104/5 składa się z działki 2755 i 2759/4 o pow. 781 m2. Działki 2759/4, 2774/1, 2755 stanowią funkcjonalną całość. Na nieruchomościach wzniesiono trzy budynki w zabudowie zwartej, stanowiące funkcjonalną całość gospodarczą - parterowy budynek produkcyjno-magazynowy (warsztatowy), piętrowy, podpiwniczony budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz piętrowy budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowym oraz częścią mieszkalną, zlokalizowaną na parterze. Powierzchnia produkcyjno-magazynowa 457,02m2, magazynowa (podpiwniczenie) 51,58m2, socjalna 53,98 m2, biurowa 113,24m2, komunikacyjna (klatki schodowe, korytarze) 32,11m2, mieszkalna 167,28m2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej. Dopuszcza się lokalizację baz, składów oraz działalności gospodarczej.

952 000,00zł 634 666,67zł 95 200,00zł
15.02.2019r.
godz: 11:00
pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Krosno, ul. Główna 46, gm. Mosina 62-050, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00021822/2. Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 121/7 o pow. 0,1647ha, zabudowana zespołem budynków o funkcji usługowo-produkcyjno-magazynowo-mieszkalnej. Budynki bez podpiwniczenia, parterowe, z użytkowym w większości powierzchni poddaszem. Pow. użytkowa zabudowy (łączna) 552,8 m2, w tym: pow. usługowa z zapleczem 142,9 m2, pow. produkcyjna z zapleczem socjalno-magazynowym i biurowym 114,8 m2, pow. magazynowa 82,9 m2, pow. mieszkalna 207,9 m2, pow. techniczna (kotłownia) 4,3 m2. Na parterze zabudowy znajduje się: sala bankietowa z zapleczem (bar), przedsionek, toalety, toaleta dla niepełnosprawnych, korytarz, zmywalnia, korytarz, kotłownia, pm. biurowe z zapleczem, pom. produkcyjne, 2 magazynki, pom. produkcyjne, chłodnia, pom. socjalne, toaleta, magazyn - łącznie 278,1 m2. Poddasze: korytarz, strych, pokój, kuchnia, łazienka, toaleta, korytarz, 2 pokoje - łącznie 274,7 m2. Budynek gospodarczy parterowy z magazynowym poddaszem o pow. 71,1 m2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem E2 _R - tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, w obrębie zwartej jednostki osadniczej. Dopuszcza się lokalizowanie: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, obiektów produkcji rolniczej, obiektów związanych w prowadzeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej i usług, drobnego handlu oraz drobnego rzemiosła.

1 171 000,00zł + VAT 23%
tj. 269 330,00zł RAZEM
1 440 330,00zł
878 250,00zł + VAT 23%
tj. 201 997,50zł RAZEM
1 080 247,50zł
117 100,00zł + VAT 23%
tj. 26 993,00zł RAZEM
144 033,00zł