Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
13.09.2019r.
godz: 11:00
pierwsza licytacja UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 63-100 Śrem, ul. Poznańska 20/7, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00041351/5. Lokal mieszkalny nr 7 zlokalizowany na II piętrze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 111,32 m2. Na program funkcjonalny lokalu składają się: 3 pokoje, kuchnia, korytarz, wiatrołap, garderoba oraz łazienka. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego budynek mieszkalny, wielorodzinny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem A1_M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

144 000,00zł 108 000,00zł 14 400,00zł
13.09.2019r.
godz: 12:00
pierwsza licytacja UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI nieruchomości położonej w miejscowości Zaborowo 52A, gm. 63-130 Książ Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00049031/2.Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 198/1 o pow. 0,0461 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 43,6 m2. Budynek mieszkalny parterowy z niemieszkalnym poddaszem, wzniesiony w zabudowie wolnostojącej. Przy wschodniej ścianie budynku wzniesiono niewielką komórkę gospodarczą o pow. ok. 7 m2. Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, która stanowi m. i. działka nr 141/5. Dojazd do nieruchomości od drogi gminnej odbywa się poprzez działkę nr 5001/7 (będącą własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGL Lasy Państwowe) lub poprzez działkę nr 198/3 (będącą własnością osoby fizycznej). Dostęp przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej wymaga prawnego uregulowania. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem M2- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i siedliskowej z usługami nieuciążliwymi, z dopuszczeniem działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym oraz częściowo w obszarze opisanym jako kompleksy leśne.

48 850,00zł 36 637,50zł 4 885,00zł